กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ และประดับแถบลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2566