ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศวิทยาลัย

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ คลิกที่นี่

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในวิทยาลัย คลิกที่นี่

Students

News

Events

Trainers

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิค กฟผ แม่เมาะ นำ ครู และ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล สิ่งประดิษฐ์ฯ ร่วมบันทึกภาพในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแม่เมาะ