ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศวิทยาลัย

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ คลิกที่นี่

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในวิทยาลัย คลิกที่นี่

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

“วทก.กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าพัฒนา นักศึกษา ในโครงการความร่วมมือ กฟผ.สอศ“