คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร