สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา และ รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

11 เมษายน 2567 นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำสถานศึกษา พร้อมทั้งกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม การรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส ของวิทยาลัยเนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยที่จะมาถึง