การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมตลอดโครงการ

  • กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ และการตลาดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
  • กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ
  • กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ

นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (แผนกวิชาการบัญชี)

ประชาสัมพันธ์เมื่อ : 02-07-2567

หน้าแรก Download