# เรื่อง วันที่
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ แม่เมาะ นำ ครู และ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล สิ่งประดิษฐ์ฯ ร่วมบันทึกภาพในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแม่เมาะ 05-02-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ แม่เมาะ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานมหกรรมอาชีพ "สร้างคน คนสร้างงาน " 29-01-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ แม่เมาะ จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 29-01-2567
@ วท กฟผ. แม่เมาะ ร่วมพิธี งานวันครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 17-01-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะร่วมพิธีเปิดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2566 22-12-2566
@ วท กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ กฟผ. แม่เมาะ 11-12-2566
@ จดหมายข่าว วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 06-12-2566
@ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 04-12-2566
@ วท กฟผ. แม่เมาะ จัดพิธีเดินทางไกล เขาค่ายลูกเสือ และพิธีประดับแถบลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 04-12-2566
@ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 04-12-2566
@ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน ในวันวชิราวุธ 24-11-2566
@ คณะผู้บริหาร และ ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพัฒนาเส้นทางจราจรหน้าสถานศึกษา และ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลแม่เมาะ 22-11-2566
@ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ร่วมวางพวงมาลาเนื่อง ปิยมหาราช 24-10-2566
@ คณะผู้บริหาร และ ครู วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพวงมาลา​ เนื่องในวันนวมินทร์มหาราช 21-10-2566
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัตรเข้าซ้อน ตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 09-10-2566
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ออกให้บริหารช่วยเหลือภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอเกาะคา 04-10-2566
@ วท กฟผ. แม่เมาะ จัดฝึกอบรมพัฒนาครูอาชีวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะบุคลากรมาตร ฐานอาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าระดับ 3 24-09-2566
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ออกให้บริการ Fix It Center ณ บ้านเวียงสวรรค์ 05-09-2566
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้กับนักเรียน นักศึกษา 05-09-2566
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 05-09-2566
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จัดเปิดประชุม อวท. ประจำปีการศึกษา 2566 05-09-2566
@ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 05-09-2566
@ กองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกับสมาคมพัฒนาแม่เมาะ จัดพิธีมอบทุนรอบโรงไฟฟ้าให้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 30-08-2566
@ กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหาคม 2566 15-08-2566
@ กิจกรรม 12 สิงหาคม 2566 15-08-2566
@ วท กฟผ. แม่เมาะร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม " กยศ. ร่วมใจ ปันโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10 13-08-2566
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ ๑๐ 31-07-2566
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดนาแขม 31-07-2566
@ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จัดฝึกอบรม โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ในแผนก 27-07-2566
@ วท กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับ ป้องกันสาธารณะภัยจังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กิจกรรมหารป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 26-07-2566

หน้าแรก