# เรื่อง วันที่
@ วท กฟผ. แม่เมาะ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา New 19-07-2567
@ “วทก.กฟผ.แม่เมาะ ต้อนรับสำนักติดตาม สอศ“ 13-07-2567
@ วันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฏาคม 02-07-2567
@ ประชุมผู้ปกครอง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา 67 29-06-2567
@ มอบใบประกาศ นักศึกษา ผ่านการอบรมการจำลองเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า โครงการ กฟผ. สอศ 29-06-2567
@ วันต่อต้านยาเสพติดสากล 28-06-2567
@ จดหมายข่าวกิจกรรมไว้ครูช่างครูสามัญ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 67 16-06-2567
@ ถวายพรชัยมงคล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 01-06-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันปลูกต้นไม้ 67 28-05-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่่เมาะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 28-05-2567
@ “วทก.กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าพัฒนา นักศึกษา ในโครงการความร่วมมือ กฟผ.สอศ“ 22-04-2567
@ วทก. กฟผ. แม่เมาะ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณ๊สงกรานต์ 14-04-2567
@ วท กฟผ. แม่เมาะ ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๗" 06-04-2567
@ วท กฟผ. แม่เมาะ ออกให้บริการ fix it center ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต บ้านดง 04-04-2567
@ วท กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน 31-03-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการ วิชาการ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 21-03-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกีฬาสัมพันธ์ อพร. 67 21-03-2567
@ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา 2566 17-03-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ แม่เมาะ นำ ครู และ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล สิ่งประดิษฐ์ฯ ร่วมบันทึกภาพในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแม่เมาะ 05-02-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ แม่เมาะ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานมหกรรมอาชีพ "สร้างคน คนสร้างงาน " 29-01-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ แม่เมาะ จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 29-01-2567
@ วท กฟผ. แม่เมาะ ร่วมพิธี งานวันครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 17-01-2567
@ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะร่วมพิธีเปิดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2566 22-12-2566
@ วท กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ กฟผ. แม่เมาะ 11-12-2566
@ จดหมายข่าว วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 06-12-2566
@ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 04-12-2566
@ วท กฟผ. แม่เมาะ จัดพิธีเดินทางไกล เขาค่ายลูกเสือ และพิธีประดับแถบลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 04-12-2566
@ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 04-12-2566
@ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน ในวันวชิราวุธ 24-11-2566
@ คณะผู้บริหาร และ ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพัฒนาเส้นทางจราจรหน้าสถานศึกษา และ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลแม่เมาะ 22-11-2566

หน้าแรก